”BURDA” dergilerinin kalıplarında kullanılan yabancı kelimelerin tercümesi

burda_tercume1

burdatercume_Sayfa_1